niedziela, 25 marca 2012

Zainteresowania jako składnik osobowości człowiekaZainteresowania są specyficznym nastawieniem poznawczym i emocjonalnym jednostki na przedmioty i zjawiska rzeczywistości.

Aby zainteresować się czymś trzeba mieć pozytywny stosunek do określonego przedmiotu. Zainteresowania pozostają w ścisłym związku ze zdolnościami człowieka i jego potrzebami.

O prawdziwym zainteresowaniu świadczy działanie zmierzające do pogłębienia wiedzy z zakresu interesującej problematyki. Na powstanie zainteresowań wpływają warunku środowiskowe, w których żyje człowiek.Środowisko może zainteresowania rozbudzić lub tłumić

Ze względu na treść zainteresowania można wyróżnić: zainteresowania nauką (biologia, geografia, historia), zainteresowania zagadnieniami społecznymi (polityka, organizacje młodzieżowe), zainteresowania kulturą, sztuką, sportem

Ze względu na siłę częstotliwość zainteresowań wyróżnia się: zainteresowania słabe, zainteresowania przeciętne ,zainteresowania dominujące

Zainteresowania dominujące bardzo silnie motywują działalność człowieka. Im nasilenie aktywności jest większe i im dłużej ona występuje, tym trwalsze jest zainteresowanie. Im trwalsze i bogatsze są zainteresowania tym bardziej wzbogaca się nasze życie psychiczne i osobowość.

Z tego powodu człowiek powinien przygotowywać się do wykonywania pracy zgodnej z jego zainteresowaniami. Człowiek zainteresowany swoją pracą pracuje wydajniej, osiągane sukcesy budzą zadowolenie i mobilizują do pogłębiania zainteresowań zawodowych.