sobota, 24 marca 2012

Przedmiot badań w PsychologiiPSYCHOLOGIA-  dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych.

Psychologia składa się z wielu działów:

Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ogólna wiedzę.Teoretyczna dziedzina psychologii zajmuje się procesami, które pozwalają się nam orientować w otoczeniu (procesy orientacyjno- poznawcze) pozwalają poznawać otoczenie, zdobywać doświadczenie, wiedzę. Są to: spostrzeżenie, nauka, pamięć, myślenie, mowa, wrażenie, wyobraźnia. Druga grupa procesów to kierunkowe- nadają pewien kierunek działalności człowieka. Mogą być motywacyjne i emocjonalne. Centralny punkt psychologii to osobowość- to co ją stanowi, tworzy.

Psychologia rozwojowa- dział, dziedzina, która pokazuje wszystkie zjawiska psychologiczne w kontekście rozwoju, czyli zmiany w różnych okresach rozwojowych, wyjaśnia również od czego zależy rozwój: działania, otoczenie itd. Ściśle związana z nią jest:

Psychologia wychowawcza- pokazuje pewne aspekty wychowania

Psychologia nauczania- druga część p. wychowawczej

Psychologia kliniczna- można ją podzielić na :
  • p. dzieci i młodzieży
  • p. osób dorosłych

zajmuje się zaburzeniami w życiu i rozwoju człowieka (elementy defyktologii)

Psychologia społeczna- wyjaśnia relacje człowieka z grupą społeczną

Psychologia pracy- badanie predyspozycji, cech, związanych z pracą zawodową

Psychologia penitencjarna- psychologia pracy z więźniami, wiąże się z resocjalizacją