niedziela, 25 marca 2012

Cechy temperamentu i ich rola w zachowaniach ludziObserwując różnych ludzi zauważamy, że niektórzy z nich są spokojni, powolni, żadko się denerwują, inni są także spokojni, ale przygnębieni, jeszcze inni są żywi, weseli lub skłonni do gniewu i wybuchów. U podstaaw tych różnić w zachowaniu leżą różnice temperamentalne.

Wyróżniamy 3 główne cechy temperamentalne które mają wpływ na kształtowanie się typów temperamentów:

Reaktywność- Intensywność reagowania właściwą danej jednostce możemy porównać do reakcji innych osób, poddanych działaniu tego samego bodźca. Można zmierzyć różnice indywidualne dotyczące miary natężenie reakcji u różnych osób. Jeśli różnice te są stałe i charakterystyczne dla jednostki, uznajemy je za cechę temperamentalną zwaną reaktywnością. Reaktywność jest związana z wrażliwością na bodźce. Jeśli stosunkowo słaby bodziec wywołuje reakcję, określamy jednostkę jako reaktywną.

Wydolność – Zdolność do adekwatnego reagowania na bodźce silne i długotrwałe nazywamy wydolnością.

Ruchliwość – Reakcje temperamentalne przebiegają w czasie. Można zatem badać ich ruchliwość, to jest zdolność przestawiania się z jednej reakcji na druga., oraz trwałość, to znaczy czas reakcji po wystąpieniu bodźca. Gdy reakcja utrzymuje się długo, mimo że bodziec już nie działa, mówimy o perseweracji.


Typy temperamentów wynikające z cech temperamentalnych (według Pawłowa):

Sangwinik – Typ silny, zrównoważony i ruchliwy.
Flegmatyk – Typ silny, zrównoważony i powolny
Choleryk – Typ silny, niezrównoważony, ruchliwy
Melancholik – Typ słaby, jest człowiekiem biernym, zahamowanym, powolnym.