niedziela, 25 marca 2012

Rodzaje i poziomy czynności psychicznychGłównym przedmiotem psychologii są właśnie zachowanie się celowe, złożone z czynności.

Czynności człowieka są to procesy ukierunkowane i zorganizowane:

- ukierunkowane czynności – każda czynność zmierza do określonego stanu końcowego , do wyniku.

- zorganizowane czynności – przebieg tworzy zwartą całość złożoną z kolejnych powiązanych ze sobą ogniw, elementów składowych zwanych operacjami.


Podział czynności :

- czynności wegetatywne – zapewniają żywym organizmom utrzymane się przy życiu, są związane z przemianą materii. Takiej jak: oddychanie, trawienie, krążenie krwi, wydalanie zużytych produktów.. Czynności te powodują równowagę, działają na zasadzie homeostazy – dążenia organizmu do utrzymania się w stanie równowagi fizjologicznej.

- czynności ruchowe – motoryczne, występują w świecie zwierzęcym, jak i u człowieka. Forma czynności lokomocyjnych, manipulacyjnych, które umożliwiają człowiekowi poruszanie się w przestrzeni (lok) oraz manipulowanie przedmiotami (mani).

- czynności werbalne – służą do porozumiewania się ludzi między sobą (forma czynności komunikacyjnych). Zwierzęta porozumiewają się za pomocą ruchów, gestów, sygnałów dźwiękowych. Za pośrednictwem mowy ustnej i pisemnej ludzie przekazują informację, oddziaływają wzajemnie na zachowanie.


Rodzaje działalności człowieka:

Trzy rodzaje działalności charakterystycznych dla kolejnych etapów ontogenezy:

- zabawa – działalność typowa dla wieku dziecięcego. Używa się jej dla: przyjemności, zaspokojenia potrzeb ruchu i działania, sprzyja rozwojowi psychicznemu i fizycznemu, kształtuje i wychowuje.

- nauka – podstawowa forma działalności w wieku szkolnym. Dzieci i młodzież przygotowują się do pełnego udziału w życiu społeczeństwa dorosłych. Nauczanie, zdobywanie wiedzy i sprawności odbywa się pod kierunkiem nauczycieli, wychowawców.

- praca – działalność najbardziej wszechstronna i rozwinięta, odgrywająca najważniejszą rolę w życiu ludzi dojrzałych, dorosłych.