wtorek, 27 marca 2012

Potrzeba - omów potrzeby psychiczne.Potrzeba to rodzaj zależności człowieka od otoczenia. Pobudzenie potrzeby następuje wtedy, kiedy między oczekiwaniem jednostki a zaistniałą sytuacją powstaje rozbieżność. Jednostka zmierza wtedy do jej zlikwidowania, a więc zaspokojenia potrzeby.

Tak, więc potrzeby aktywizują i dynamizują działalność człowieka. Kształtowanie potrzeb uzależnione jest od warunków środowiskowych. Większość potrzeb przyjmujemy od rodziców, nauczycieli, kolegów. Potrzeby są odmienne w różnym wieku rozwojowym.

W okresie dziecięcym są one nietrwałe i zmienne. Potrzeby nie wyznaczają kierunku działania.

Do potrzeb psychicznych zaliczamy (według piramidy Masłowa):
  • Potrzeba bezpieczeństwa – to wolność od lęku i przemocy, porządek i stabilność
  • Potrzeba miłości i przynależności – poczucie bycia członkiem rodziny, posiadanie przyjaciela, akceptacji społecznej.
  • Poczucie własnej wartości – docenianie przez innych, szacunke dla siebie, niezależność
  • Samorealizacja – akceptacja siebie i innych, realizacja swoich unikalnych zdolności, twórczego wyrażania siebie
  • Potrzeby wyższego rzędu – poszukiwanie sprawiedliwości, wiary, pokoju