poniedziałek, 26 marca 2012

Wyobrażenia - rodzaje i znaczenie psychologiczne


  1. Co to są wyobrażenia. Omów ich rodzaje i znaczenie psychologiczne
Wyobrażenia są obrazami, polegającymi na odzwierciedleniu spostrzeganych poprzednio składników rzeczywistości (w sposób subiektywny).

Mają charakter konkretny i obrazowy, są mniej wyraziste i mniej szczegółowe niż spostrzeżenia, cechuje je także fragmentaryczność, potrafimy sobie wyobrazić w jasny i wyraźny sposób tylko niektóre szczegóły obiektu lub zdarzenia. Są nietrwałe i zmienne – to jednako znów inne cechy wyobrażanego przedmiotu wysuwają się w świadomości na pierwszy plan, po pewnej chwili zaś obraz znika. Są bardziej ogólne, mniej konkretne od spostrzeżeń  (np. oprócz jednostkowych cech naszego biurka włączamy w jego wyobrażenie takie typowe cechy wszystkich biurek).

Obrazy ejdetyczne- są to wyobrażenia niemal tak samo dokładne i wierne, jak obrazy spostrzeżeniowe.

Rodzaje wyobrażeń:

a). wzrokowe- oparte na „naocznych” obrazach (np. możemy wyobrazić sobie wnętrze sklepu, w którym robiliśmy zakupy)
b). słuchowe
c). węchowe
d). smakowe
e). ruchowe
itp. oraz mieszane –uwarunkowane prawnością odpowiednich narządów zmysłowych


Podział wyobrażeń dotyczy ich związku z treścią poprzednich spostrzeżeń:

a). odtwórcze łączą się ściśle z doświadczeniem jednostki, odzwierciedlają się w nich w sposób mniej lub bardziej wierny i dokładny przedmioty, zjawiska, zdarzenia rzeczywiste, dawniej spostrzegane

b). wytwórcze są oparte na również na doświadczeniu, z którego czerpią podstawowy materiał i tworzywo. Ów materiał ulega jednak takiemu przekształceniu i opracowaniu, że w rezultacie uzyskujemy jakby zupełnie nowe obrazy nie odpowiadające minionym spostrzeżeniom.

Wyobraźnia- zdolność do tworzenia wyobrażeń odtwórczych i twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania przy niepełnych danych zdarzeń, sytuacji itp., rozwinięta jest ona u różnych osób w różnym stopniu.