niedziela, 25 marca 2012

Wymień i scharakteryzuj wrodzone składniki osobowościNa wrodzone składniki osobowości składają się takie części osobowości na podłożu których leżą wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne. Możemy wśród nich wyróżnić:

Temperament

Temperament to zespół najbardziej stałych właściwości psychicznych człowieka przejawiających się w jego reakcjach emocjonalnych i motorycznych. Temperament jest psychicznym przejawem typu układu nerwowego.

Typ układu nerwowego obejmuje zespół zasadniczych właściwości: siłę, równowagę oraz ruchliwość procesu pobudzania i hamowania. Na typ temperamentalny mają wpływ czynniki wrodzone oraz nabyte w toku życia. Klasyfikacja ludzi na typy temperamentalne istniała już w starożytności. Zajął się nią w Vi IV w p.n.e. Hipokrates. Wyodrębnił on na podstawie obserwacji cztery typy temperamentalne.

Zdolności, uzdolnienia, talent

Zdolności są to właściwości psychiczne człowieka warunkujące pomyślne rezultaty działania. Rozwijają się na podłożu zadatków wrodzonych, które umożliwiają rozwinięcie zdolności ale ich nie wyznaczają. Posiadanie jednej zdolności np. spostrzegawczości, nie zapewnia jeszcze sukcesów, dopiero posiadanie określonego zespołu zdolności umożliwia je.

Zespół zdolności warunkujący skuteczne działanie w jakiejś dziedzinie nazywamy uzdolnieniemZ reguły ludzie różnią się między sobą uzdolnieniami, jedni posiadają uzdolnienia organizacyjne, inni do przedmiotów matematycznych, humanistycznych, czy artystycznych.

Wyższy stopień uzdolnień umożliwiający twórczą działalność określa się jako talent.


Zarówno zdolności, uzdolnienia jak i talent nie rozwijają się samorzutnie, ale trzeba pracować nad jego rozwojem.


Inteligencja: traktowana jako zdolność ogólną lub jako zdiolnośc przystosowania się do nowych wymagań czy też zdolność efektywnego myślenia

Potrzeby biologicznetlen, odżywianie się