poniedziałek, 26 marca 2012

Rodzaje pamięci, fazy procesów pamiętaniaPamięć to właściwość układu nerwowego będąca warunkiem nabywania doświadczeń. Właściwośc psychiczna, umozliwiająca kształcenie się i funkcjonowanie dośw. Dzieki niej nabywamy inf, przyswajamy wiedze i sprawność. Na proces pamięci składają się następujące czynności psychiczne (ogniwa procesu pamięci)


Fazy procesów pamięciowych:

Zapamiętywanie informacji- spostrzegane przedmioty wywołuja zmiany w komórkach nerwowych w postaci sladów pamięciowych, może trwa krótko albo stanowić złożoną czynność

Przechowywanie ich zmiany utrzymuja się chociaż wywołujące je bodżce przestały działać (utajona faz pamięci)

Odtwarzanie(przypomnienie)- polega na aktualizowaniu dosw w odpowiedniej formie

Pierwszym ogniwem pamięci jest zapamiętywanie.

Proces zapominania. Nie wszystkie doświadczenia, które zapamiętywaliśmy zachowują się trwale w naszej pamięci. Część zapominamy fragmentarycznie (cześciowe), część całkowicie.

Rodzaje pamięci: 
pamięć odobniczą dzielimy ze względu na:

  • przedmiot- 1.obrazowa, słowna, rychowa, uczuć, 2. epizodyczna (dot. jednostkowych faktów), sematyczna,
  • rozumienie: mechaniczna (bezmyslne wkuwanie), logiczna(proba uchwycenia sensu),
  • udział woli: dowolna, mimowolna,
  • trwałość przechowywania:1. bezposrednia (utrzyamnie pewniej ilosci bodzcow w danej chwili), odroczona(duza trwałość), 2. utlraktrótkotrwała, krótkotrwała, długotrwała,
  • rodzaj przypomnien: rozpoznawcza, odtwórcza