poniedziałek, 26 marca 2012

proces emocjonalny - źródła, rodzajeProcesy emocjonalne są odzwierciedleniem przeżywanym przez osobnika w stosunku do otoczenia. Osoby, przedmioty, zjawiska wywołują emocje dodatnie lub ujemne. Emocje przeżywają nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Procesy emocjonalne zwierząt i człowieka mają zbliżone podłoże neurofizjologiczne, ale istnieją między nimi istotne różnice. Emocje zwierząt wiążą się przede wszystkim z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i nazywamy je pierwotnymi. Podstawowa różnica między emocjami zwierząt i człowieka wiąże się z udziałem świadomości ludzkiej. Dzięki niej emocje człowieka mają charakter społeczny. Człowiek potrafi reagować na przedmioty, myśleć o nich, rozumieć źródła wywołujące emocje - emocje takie nazywamy pośrednimi lub uczuciami.

Uczucia są wyższym etapem procesów emocjonalnych. Przeżywanie ich jest właściwe tylko człowiekowi.

Cechy emocji:
  • znak emocji (uczucia + lub -, dodatnie-przedmioty przyczyniaja się do xzaspokojenia potrzeb, ujemne-procesy regulacyjne ulagają załuceniu, sytuacja zgrozenia),
  • intensywnosc procesów(okreslone pobudzenie ukl nerwowego-aktywacji. Kontinuum aktywacji – skrajne-wscieklosc, panika, brak podniecenia-sen),
  • tresc emocji (uczy sie4 odzwierciedlenia przeżyc emocjonlanych, koajrzyc sygnały, rozrózniać emocje).


Emocje pierwotne(pod wpływem bodzców bezposrednich, zaspokojenie potrezb biologicznych, nie uświadamiajac sobie swych emocji) i posrednie(powstaje swiadomosc, rozumie zaleznosc miedzy sytuacja wytwarzającą emocje a przezyciem emocjonalnym)
                                                                                                                                                                        
Żródła procesów emocjonalnych: wszystko to co zakłóca zachowanie, staje się źródłem emocji negatywnych, a to co przywraca równowagę i zapewnia optymalne warunki-źródło emocji pozytywnych. Niezależnie od jakości bodźców zmiany w ich niasileniu mogą być źródłem. Źródłem przeyż może stac się także słowo. Słowa są jakby nosicielem emocji.